Добре дошли в Община Невестино!

Община Невестино се намира в Югозападна България и е една от съставните общини на област Кюстендил. Село Невестино е разположено на 13 км от Кюстендил, в най-ниската и тясна част на Кюстендилска котловина. Къщите са от двете страни на река Струма и шосетата Кюстендил - Дупница и Кюстендил - Бобошево - Благоевград. Общата териториална площ е 442 кв.км, което ѝ отрежда второ място в област Кюстендил. Общината има 23 населени места (второ място в област Кюстендил) и над 300 махали с общо население 2 821 души (към 01 февруари 2011 г.). От май 1930 г. тогавашната махала, а по късно село Кадин мост (от 1956 г. приъсъединено към село Невестино) става общински център и продължава и днес. Първият кмет на община Невестино е Стойо Тосков.

Най-значимата природна даденост, а същевременно и природен ресурс с най-значима ефективност за Невестино и Република България са двата минерални извора, намиращи се в Невестино.

Първият е минерален водоизточник "Сондаж №2 хг", намиращ се в м. Топилата на изхода от Невестино в посока гр. Дупница. Той е известен още от епохата на римския император Юстиниан (ІV в. пр.н.е.). Натуралната минерална вода извира от 437 м дълбочина и е с дебит около 30 л/сек. Има висока степен на чистота по отношение на нитрати и амоний. Общата минерализация е 666 мг/л и е подходяща за всекидневна употреба.

Вторият минерален водоизточник "Сондаж №1 хг" се намира на входа на Невестино в посока гр. Кюстендил - гр. Дупница. Той е с дебит от 12 л/сек., но водата не е годна за пиене и се ползва за социално-битови нужди. С доброволен труд на местното население тук е изградена обществена баня-пералня.

Тук се намира средновековният Кадин мост, построен през 1470 година. От 2006 г. е възстановен фолклорният събор "Струма пее", които се провежда всяка година. От 2007 г. има конкурсен характер, а от 2008 г. е включен в Националния календар на Министерството на културата.

КОНТАКТИ

Go to top