Строително-монтажни работи свързани с допълнително водоснабдяване на с.Невестино :Обект 1 "Технологично преоборудване на съществуваща помпена станция за с.Невестино и с.Мърводол" и Обект 2 "Допълнително водоснабдяване на с.Невестино".

КОНТАКТИ

Go to top