Б Ю Д Ж Е Т 2 0 2 4   г.

 

 Дата на публикуване: 26.02.2024г.

 

   Препис - извлечение от Протокол №1 от 15.02.2024г

   Бюджет 2024г

  Капиталова програма  2024г.

  Бюджет 2024г. - Натурални показатели по Сборния бюджет

  Списък на второстепенните разпоредители с бюджета по бюджета на община Невестино за 2024г.

   

 

 Отчет за касовото  изпълнение на бюджета за 2024  г.

 Месец януари 2024г.             Месец април 2024 г.           Месец юли 2024г.                  Месец октомври 2024 г.

Месец февруари 2024   г.        Месец май 2024   г.               Месец август 2024   г.             Месец ноември 2024   г.

      Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2023  г.

 Месец януари 2023г.             Месец април 2023 г.           Месец юли 2023г.                  Месец октомври 2023 г.

Месец февруари 2023  г.        Месец май 2023  г.               Месец август 2023  г.             Месец ноември 2023  г.
 

 

      Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022  г.

 Месец януари 2022г.              Месец април 2022 г.           Месец юли 2022г.                  Месец октомври 2022 г.

Месец февруари 2022  г.        Месец май 2022  г.               Месец август 2022  г.             Месец ноември 2022  г.
 
      Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021  г.

 Месец януари 2021г.              Месец април 2021 г.           Месец юли 2021г.                  Месец октомври 2021 г.

Месец февруари 2021  г.        Месец май 2021  г.               Месец август 2021  г.             Месец ноември 2021  г.

      Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г.

 Месец януари 2020г.              Месец април 2020 г.           Месец юли 2020г.                  Месец октомври 2020 г.

                                                    

      Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г.

 Месец януари 2019г.              Месец април 2019 г.            Месец юли 2019г.                  Месец октомври 2019 г.

 
                                                      

      Отговорете за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г.

 

Месец януари 2018г.              Месец април 2018 г.            Месец юли 2018г.                 Месец октомври 2018 г.

                                                       

                                                        

      Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2017 г.

Месец януари 2017г.              Месец април 2017 г.            Месец юли 2017г.                 Месец октомври 2017 г.
 

      Отговорете за касовото изпълнението на бюджета за 2016 г.

Месец януари 2016г.              Месец април 2016 г.            Месец юли 2016г.                 Месец октомври 2016 г.

 
 
Няма извършен одит от СП

 

      Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2015 г.

Месец януари 2015г.              Месец април 2015 г.            Месец юли 2015г.                 Месец октомври 2015 г.

                          

КОНТАКТИ

Go to top