Б Ю Д Ж Е Т 2 0 2 3 г.

 

 Дата на публикуване: 26.09.2023г.

 

   Препис - извлечение от Протокол №7 от 19.09.2023г

   Бюджет 2023г

  Капиталова програма  2023г.

  Бюджет 2023г. - Натурални показатели по Сборния бюджет

  Списък на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на община Невестино за 2023г.

   

 

      Отчет за изпълнение на бюджета, включително за сметки за средства от Европейския съюз за 2023 г.

 Месец януари 2023г.             Месец април 2023 г.           Месец юли 2023г.                  Месец октомври 2023 г.

Месец февруари 2023 г.        Месец май 2023 г.               Месец август 2023 г.             Месец ноември 2023 г.
 

 

      Отчет за изпълнение на бюджета, включително за сметки за средства от Европейския съюз за 2022 г.

 Месец януари 2022г.              Месец април 2022 г.           Месец юли 2022г.                  Месец октомври 2022 г.

Месец февруари 2022 г.        Месец май 2022 г.               Месец август 2022 г.             Месец ноември 2022 г.
 
      Отчет за изпълнение на бюджета, включително за сметки за средства от Европейския съюз за 2021 г.

 Месец януари 2021г.              Месец април 2021 г.           Месец юли 2021г.                  Месец октомври 2021 г.

Месец февруари 2021 г.        Месец май 2021 г.               Месец август 2021 г.             Месец ноември 2021 г.

      Отчет за изпълнение на бюджета, включително за сметки за средства от Европейския съюз за 2020 г.

 Месец януари 2020г.              Месец април 2020 г.           Месец юли 2020г.                  Месец октомври 2020 г.

                                                    

      Отчет за изпълнение на бюджета, включително за сметки за средства от Европейския съюз за 2019 г.

 Месец януари 2019г.              Месец април 2019 г.            Месец юли 2019г.                  Месец октомври 2019 г.

 
                                                      

      Отговорете за изпълнение на бюджета, включително за сметки за средства от Европейския съюз за 2018 г.

 

Месец януари 2018г.              Месец април 2018 г.            Месец юли 2018г.                 Месец октомври 2018 г.

                                                       

                                                        

      Отчет за изпълнение на бюджета, включително за сметки за средства от Европейския съюз за 2017 г.

Месец януари 2017г.              Месец април 2017 г.            Месец юли 2017г.                 Месец октомври 2017 г.
 

      Отговорете за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г.

Месец януари 2016г.              Месец април 2016 г.            Месец юли 2016г.                 Месец октомври 2016 г.

 
 
Няма извършен одит от СП

 

      Отчет за изпълнение на бюджета, включително за сметки за средства от Европейския съюз за 2015 г.

Месец януари 2015г.              Месец април 2015 г.            Месец юли 2015г.                 Месец октомври 2015 г.

                          

КОНТАКТИ

Go to top