ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Постоянна комисия по териториално развитие, строителство и благоустройство, опазване на околната среда, обществения ред и сигурността на гражданските права и Европейските фондове: :

               Председател:   Любомир Димитров

 Зам. Председател:    Валери Тотевски 
                  Секретар :  Георги Тасков          
                    Членове:  Павел Дувалийски 
                                       Кирчо Спиридонов

Постоанна комисия по икономика , бюджет и финансови отношеиния:

  Председател:   Благой Андонов
  Зам. Председател: Георги Тасков          
         Секретар : Теодора Георгиева
     Членове:   Милен Паунов

                             Павел Дувалийски
Постоянна комисия по хуманитарни дейности:

                Председател:  Марийка Симова  

Зам. Председател: Милен Паунов
            Секретар :  Невена Ляпева

                      Членове:  Кирчо Спиридонов

                                      Теодора Георгиева

КОНТАКТИ

Go to top