Подбор на Мултидисциплинарен екип за предоставяне на мотивационна, психо-социална, здравна и консултативна подкрепа за потребителите на услугите; изготвяне на методология на услугата, на правила и процедури от Асистент Методик; предоставяне на психол

КОНТАКТИ

Go to top