Административни услуги местни данъци и такси

                Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

работно време  от понеделник до петък от 8.30 до  17.00

Начин за плащане

1. На касата на Местни приходи в сградата на общината работно време от 8.30 до 17.00 часа.

2. Чрез  банков превод по банковата сметка на Община Невестино. Банкова сметка и кодове за вид плащане.

3. Чрез пощенски запис и Изипей.

Банкова сметка : STSABGSF   BG51STSA93008436149700

4. „Български пощи” ЕАД  

Във всяка пощенска станция  можете да платите данъци и такси . За целта е достатъчно само  единния граждански номер на данъчно задълженото лице.

" Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашки. За Ваше удобство  и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения. Може да платите задължения и към други общини  чрез услуга 9416" 

За справки тел.07915 24 07,email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НОТАРИУСИТЕ

Във връзка с чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ: Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозни средства, както предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен, Ви уведомяваме, че същите могат да бъдат изпратени на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

                                                                     

     

                        АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

 

                                                                    Административната услуга е свързана с Административния регистър        

Наименование
Информация за предоставяне на услуга
 
1.

1998 Удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
2.

2014 Удостоверение за дължим размер на платения данък

Технологична схема

 банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.

2071 Удостоверение за декларирани данни 

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСН-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип на бюджетното плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
       
 
        .
 
 
 
        
          
4.

2091 Удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

 тип на бюджетното плащане:

448007 / Такса за административни услуги

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.

2124  Копие от подадена данъчна декларация

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.

2131 Препис от документ за платен данък върху превозни средства.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.

 2393 Удостоверение за данъчна оценка на право на строеж.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.

2395 Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.

2396 Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство.

Технологична схема

банкова сметка: BG51STSA93008436149700

Банка ДСК-ЕАД гр.Кюстендил

BIC: STSABGSF

тип бюджетно плащане:

448007 / Такса за административни услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 9410 Декларация  за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване                Свали  
12. 
2834 Заявление за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения                Свали  
13. 
9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти                Свали  
14. 
9418 Издаване на удостоверение за притежание на домашен любимец                Свали  

 

КОНТАКТИ

Go to top