Харта за правата на потребителя на административни услуги  в Община Невестино 

  Вътрешни правила за информационната система  в Община Невестино 

  Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в     Община Невестино 

  Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в Община Невестино 

  Инструкция за деловодна-информационна дейност в общинска администрация Невестино

  Кодекс за етично поведение на служителите в Община Невестино

  Вътрешни правила за работа със сигнали за корупция, нередности и измами постъпили в Община Невестино

  Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Невестино

  Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали подадени до  Община Невестино

  Инструкция за създаване и оформяне на документите в  Община Невестино

  Вътрешни правила за организиране на административното обслужване в  Община Невестино

  Вътрешни правила за работната заплата  в  Община Невестино

  Цели на общинска администрация -  Невестино за 2016г.

 

КОНТАКТИ

Go to top