Заявяване на електронни административни услуги  

Чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Описание на електронно заявяване 

 1.Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП). Ниво на сигурност високо. 

       2.Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.

       3.Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

                                     За да заявите услугата:     

1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.

2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.

3. Отворете формата с Adobe Reader.

4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.

5. Попълнете всички полета с изискваната информация.

6. От падащото меню в края на формата изберете начина, по който желаете да заявите услугата.

7. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Подпис за да подпишете документа с Вашия Квалифициран електронен подпис (КЕП) и да се генерира уникален номер на заявката.

8. Проверете наличието на генериран номер в полето "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.

9. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връ-ване“ към Общинска администрация или Натиснете бутона Заяви услугата за връзка към системата за електронни форми.

Резултатът от административната услуга се получава по един от следните начини:

лично от звеното за административно обслужване;

чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването на резултатът от административната услуга;

по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.  

 

 Банкова сметка на Община Невестино за всички данъци и такси.

 

Всички данъци и такси се плащат по следната банкова сметка на Община Невестино

БАНКА „ДСК- ЕАД” Клон Кюстендил Ул.Гороцветна №14

 

I B A N - B G 5 1 S T S A 9 3 0 0 8 4 3 6 1 4 9 7 0 0

B I C – S T S A B G S F

    Свали - таблица с кодове за плащане на данъци и такси     

 

  Лихвите за дънъците и таксите се внасят по кода на главницата на съответния данък или такса ! Вносителите задължително да посочват партиден номер на имота (при плащане на ДНИ и ТБО ) или № на декларацията по която се плаща, марка и номер на ПС при плащане на данък ПС, трите имена на физическото лице / наименование на юридическото лице, идентификатор на ЗЛ – ЕГН или Булстат или ЛНЧ.

 

За справки телефон на МДТ – Невестино -07915-24-07   e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време : от понеделник до петък /8.30 до 17.00/

                         Местни данъци и такси може да платите със : Български пощи  и Изипей  

     

     

КОНТАКТИ

Go to top