ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Постоянна комисия по териториално развитие, строителство и благоустройство, опазване на околната среда, обществения ред и сигурността на гражданските права и Европейските фондове: :

               Председател:   Даниел Кьосев        

      Зам. Председател:    Павел Давулийски   

                         Секретар : Валери Тотевски          
                    Членове:  Милен Паунов        
                                       Радостин Иванчов  

Постоанна комисия по икономика , бюджет и финансови отношеиния:

  Председател:  Евгени Милев
        Зам. Председател: Валери Тотевски       

  
         Секретар : Теодора Георгиева


            Членове:  Павел Дувулийски

                          Благой андонов
Постоянна комисия по хуманитарни дейности:

                Председател:  Милен Паунов  

        Зам. Председател: Благой Андонов
                        Секретар :  Любомир Димитров


                        Членове:  Радостин Иванчов

                                                   Евелина Стоилова       

 

Постоянната комисия по чл. 90, ал. 2, т. 3 за установяване

на конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/  

                                                                     Председател:  Теодора Райчова Георгиева

                                                     Зам.-председател:  Любомир Христов Димитров

                                                                             Членове:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Милен   Паунов

                                                                                            Даниел  Кьосев

                                                                                             Благой   Андонов

КОНТАКТИ

Go to top