РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино мандат 2023 – 2027г  .

 

                                      Покана на основание чл. 23,ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свикваме заседание на Общинския съвет – Неизвестно на 29.04.2024 г. от 10,00 часа в залата на общинската администрация. 

Материали за предстоящото заседание на Общински съвет Невестино:             

 

                                                                      Р Е Ш Е Н И Я НА ОБС 2023 - 2027г

 

                       

                       Решение № 49-68 на общински съвет Невестино, прието с Протокол № 3 / 29.04.2024 г.

                       Протокол № 3 / 29.03.2024 г.

                       Решение № 42-48 на общински съвет Невестино, прието с Протокол № 2 / 29.03.2024 г.

                       Протокол № 2 / 29.03.2024 г.

                       Решение № 29-41 на общински съвет Невестино, прието с Протокол № 1 / 15.02.2024 г.

                       Протокол № 1 / 15.02.2024 г.

                       Решение № 3-28 на общински съвет Невестино, прието с Протокол № 2 / 19.12.2023 г.

                       Решение № 1-2 на общински съвет Невестино, прието с Протокол № 1 / 08.11.2023 г. 

                     

 

                                                                     Р Е Ш Е Н И Я НА ОБС 2019 - 2023г

                       Решение № 374-387 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 7 от 19 септември 2023 г. 

                       Решение № 368-373 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 6 от 28 юли 2023 г. 

                       Решение № 362-367 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 5 от 30 юни 2023 г. 

                       Решение № 356-361 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 4 от 30 май 2023 г. 

                       Решение № 339-355 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 3 от 28 април 2023 г. 

                       Решение № 328-338 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 2 от 31 март 2023 г. 

              Решение № 313-327 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 1 от 28 февруари 2023 г. 

                Решение № 303-312 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 10 от 20 декември 2022 г. 

             Решение № 293-302 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 9 от 30 ноември 2022 г. 

                  Решение № 284-292 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 8 от 30 октомври 2022 г.    

                    Решение № 273-283 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 7 от 28 септември 2022 г.    

          Решение № 263-272 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 6 от 29 юли 2022 г.    

          Решение № 247-262 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 5 от 30 юни 2022 г.    

          Решение № 229-246 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 4 от 31 май 2022 г.    

             Решение № 221-238 на общински съвет Невестино, прието с Протокол № 3 от 29 април 2022 г.    

           Решение № 199-220 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 2 от 31 март 2022 г.    

        Решение № 198 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 1 от 31 януари 2022 г.    

                   Решение № 182-197 на общински съвет Невестино, прието с Протокол № 8 от 16 декември 2021 г.    

                   Решение № 170-181 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 7 от 29 октомври 2021 г.    

                      Решение № 155-169 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 6 от 24 септември 2021 г.    

            Решение № 142-154 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 5 от 25 юни 2021 г.    

               Решение № 111-141 на общински съвет Невестино, прието с Протокол № 4 от 22 април 2021 г.    

               Решение № 98-110 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 3 от 26 февруари 2021 г.

    Решение № 97 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 2 от 26 януари 2021 г.

    Решение № 96 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 1 от 08 януари 2021 г.

               Решение № 94-95 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 11 от 10 декември 2020 г.

             Решение № 92-93 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 10 от 13 ноември 2020 г.

        Решение № 91 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 9 от 14 октомври 2020 г.

               Решение № 79-90 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 8 от 28 септември 2020 г.

Решение № 78 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 7 от 31 юли 2020 г.

     Решение № 61-77 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 6 от 22 юли 2020 г.

       Решение № 40-60 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 5 от 16 юни 2020 г.  

Решение № 39 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 4 от 26 май 2020 г.

    Решение № 34-38 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 3 от 15 май 2020 г.

 Решение № 33 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 2 от 18 март 2020 г.

              Решение № 17-32 на общинския съвет Невестино, прието с Протокол № 1 от 12 февруари 2020 г.

           Решение № 3-16 на общински съвет Невестино, прието с Протокол № 2 от 12 декември 2019 г.

        Решение № 1-2 на общински съвет Невестино, прието с Протокол № 1 от 05 ноември 2019 г.

 

КОНТАКТИ

Go to top