Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

Работно време: 8.30 до 17.00 часа. /без прекъсване/

 

                        АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

                                Административната услуга е свързана с Административния регистър  

Наименование
Информация за предоставяне на услуга
 
1.

2015  Нотариално удостоверение на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване. 

  
 
2.

2072 Нотариално удостоверение на верността на подписи и извлечения от документи и книжа. 

  
 
3.

2094 Нотариално удостоверение на съдържанието на подписа и съдържанието  на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите. 

  
 

КОНТАКТИ

Go to top