Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

Работно време: 8.30 до 17.00 часа. /без прекъсване/

                        АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

 

 

 Административната услуга е свързана с Административния регистър      

Наименование
Информация за предоставяне на услуга
 
1.

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение.

  
 
2.

2047  Категоризация на средства за подслон и места за настаняване.

    
 
3.

2048 Вписва на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване.

      
 
4.

2050 прекратяване на категория на туристически обект.

   
 
 
5.

2087 Регистриране на пътни превозни средства с животинска тяга.

  
  
6.

2088  Категоризация на заведения за хранене и развлечения.

  
 
7.

2089  Потвърждаване или промяна категорията на  туристически обикт.

  
 
8.

2123  Удостоверение за категория на туристически обект - дубликат.

  
 
9.

2012  Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране.

  
 

 

КОНТАКТИ

Go to top