Невестино ул.Владимир Поптомов №17 Административна сграда на Община Невестино

Работно време: 8.30 до 17.00 часа. /без прекъсване/

 

                        АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

                                    Административната услуга е свързана с Административния регистър      

Наименование
Информация за предоставяне на услуга
 
1.

2127  Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общински съвет за отпускане на персонални пенсии.

  
 

КОНТАКТИ

Go to top