Регистри

Регистри (3)

Публичните регистри по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията на издадените актове от административните органите към Община Невестино на

Публикувана в: Регистри

 

  Публичните регистри по чл. 5, ал. 5 от Закона за устройство на територията на издадените актове от административните органите към Община Невестино на

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 5, АЛ. 5 ОТ ЗУТ НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ПРЕЗ 2022г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ. 5, АЛ. 5 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ПРЕЗ 2022г

КОНТАКТИ

Go to top